Filmy online   Filmy online   Filmy online   Filmy online   Filmy online   Filmy online   Filmy online   Filmy online  

Nasze forum możesz wyszukać w wyszukiwarkach na następujące słowa : forum,forum wielotematyczne,forum dyskusyjne,forum ogólnotematyczne,forum młodzieży,forum dorosłych,forum dla ciebie,nasze forum,wasze forum,twoje forum,najlepsze forum

Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 44 Głosów - 3 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Różnice między kobietami i facetami
Autor Wiadomość
Szyszka Offline
Początkujący
*

Liczba postów: 102
Dołączył: Sep 2010
Reputacja: 0
Punkty: 91.25siupki

płeć : Kobieta
Miejscowość :


dodajdo.com

Post: #1
Różnice między kobietami i facetami
Temat - rzeka, zdawało by się. Ile to książek napisano, ile to słów nie padło w tej materii... jedno jest pewne: różnimy się. Bardzo. Żadna strona nie jest gorsza, ani lepsza, po prostu są... inne.
Jednym z najsympatyczniejszych panów, który uczy małżonków dobrze reagować na siebie jest Mark Gungor, pastor, który na co dzień zajmuje się terapią małżeństw. Co ciekawe, nie moralizuje, nie snuje kazań, tylko... rozśmiesza obie strony, wierząc, że w przyszłości wspomniane różnice będą raczej zauważane jako rzeczy sympatyczne i niegroźne. Bo jak tu gniewać się na męża, jeśli wiemy, że siedzi w swoim "pudełku nicości"? albo na żonę, kiedy wiemy, że w głowie ma kłębowisko kabli?

Zachęcam do spotkania się z przemiłym pastorem (napisy polskie)


[Obrazek: userbar.gif]
12-09-2010 23:42
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Izygard Offline
Użytkownik
*

Liczba postów: 363
Dołączył: Sep 2010
Reputacja: 0
Punkty: 1,889.39siupki

płeć : Mężczyzna
Miejscowość : Brzeg


dodajdo.com

Post: #2
RE: Różnice między kobietami i facetami
RÓŻNICE MIĘDZY PŁCIAMI
Zwrócenie uwagi na różnice podstawowe, umiejętności i sposób myślenia
Na podstawie
?PŁEĆ MÓZGU?
Anne Moir i David Jessel

============================

?Kobiety i mężczyźni mogą żyć szczęśliwiej, lepiej się rozumieć, bardziej kochać się i urządzić świat z lepszym skutkiem, gdy zaakceptują swą odmienność. Będziemy wówczas mogli budować nasze życie na bliźniaczych, ale odmiennych filarach osobowości obu płci?.

============================

Płcie są od siebie odmienne, ponieważ mózgi kobiet i mężczyzn różnią się od siebie. Mózg, najważniejszy tak dla ludzkich emocji, jak i działań, jest u nich skonstruowany odmiennie. Przetwarza on informacje w różny sposób, co daje w efekcie odmienne postrzeżenia, preferencje i zachowania. Największa różnicą w zachowaniu między mężczyznami a kobietami jest naturalna, wrodzona agresywność mężczyzn, co w dużym stopniu wyjaśnia ich historyczną dominację w obrębie naszego gatunku.
Pierwsze systematyczne testy badające różnice między płciami przeprowadzone zostały w rok przez Francisa Gattona z South Kensington Museum w Londynie. Twierdził on, że zidentyfikował znaczące różnice płciowe dające mężczyzną pierwszeństwo pod względem siły chwytu, wrażliwości na ostre, świszczące dźwięki i zdolności do pracy w warunkach stresu. Wykrył też, że kobiety są bardziej wrażliwe na ból.
Dziesięć lat później w Stanach Zjednoczonych badania wykazały, że kobiety słyszą lepiej niż mężczyźni, maja bardziej konwencjonalne słownictwo i wolą kolor niebieski od czerwonego. Mężczyźni przedkładali czerwony nad niebieski, mieli swobodniejsze słownictwo. Preferowali także myślenie bardziej abstrakcyjne i ogólne, podczas gdy kobiety wolały problemy praktyczne i konkretne zadania.
W latach pięćdziesiątych dr D. Wechsler, amerykański uczony, autor najczęściej dziś używanych testów IQ, stwierdził, że ponad trzydzieści testów ?dyskryminuje? jedną lub drugą płeć. Użycie tego właśnie słowa sugeruje, że to same testy były w jakimś stopniu winne odmiennym wynikom osiąganym przez obie płcie.
A więc różnice między kobietami a mężczyznami muszą być wynikiem uwarunkowania społecznego. Winić należy społeczeństwo, jak zresztą zazwyczaj w opinii socjologów. Różnice średnich wyników obu płci mierzone za pomocą różnych testów uzdolnień mogą osiągać nawet 25%. Stwierdzono, ze już różnica 5% ma znaczący wpływ na to, w jakich zawodach i zajęciach kobiety lub mężczyźni będą z reguły przodować.
Poczynając od wieku szkolnego, chłopcy zazwyczaj prześcigają dziewczęta w dziedzinach matematyki wprowadzających takie pojęcia jak ? przestrzeń? , ?teoria? i ?zależności?.
Podczas gdy mózg mężczyzny daje mu przewagę w radzeniu sobie z przedmiotami i twierdzeniami teoretycznymi, mózg kobiety jest zorganizowany, że lepiej reaguje na wszystkie bodźce zmysłowe. Kobiety lepiej wypadają we wszystkich testach sprawności werbalnej. Są też przystosowane do otrzymywania szerszego zakresu informacji zmysłowych, do łatwiejszego łączenia tych informacji ze sobą i dostrzeganiu relacji między nimi, do kładzenia nacisku na relacje między ludźmi i na procesy komunikacji. Wpływy kulturowe mogą potęgować te mocne strony kobiet, ale ich przewaga w tych dziedzinach jest wrodzona.
Kobiety lepiej od mężczyzn widzą nocą. Są bardziej wrażliwe na czerwony kraniec spektrum barw światła i odróżniają więcej odcieni czerwonego niż mężczyźni.
Stwierdzono także różnice pod względem pamięci miedzy kobietami a mężczyznami. Kobiety mogą zmagazynować, przynajmniej na krótki czas, więcej informacji nieistotnych i przypadkowych niż mężczyźni. Mężczyznom udaję się to tylko wtedy, gdy informacja tworzy jakąś spójną formę albo ma dla nich pewne konkretne znaczenie.
Hormony determinują odmienna męską i żeńska organizacje mózgu w czasie rozwoju w łonie matki. Nasza osobowość seksualna jest identyczna tylko przez kilka tygodni po zapłodnieniu. Potem, wciąż w łonie matki, sama struktura i układ mózgu zaczynają przybierać specyficznie męski lub żeński kształt. Przez całe dziecięce, młodzieńcze i dorosłe życie sposób w jaki został ukształtowany mózg, w subtelnym współdziałaniu z wpływem hormonów, będzie miał zasadnicze znaczenie dla postaw, zachowań, intelektualnego i emocjonalnego funkcjonowania jednostki.
Budowa mózgu wpływa na to, jak myślimy, uczymy się, widzimy, odbieramy zapachy, odczuwamy, porozumiewamy się, kochamy uprawiamy miłość, walczymy, odnosimy sukcesy lub porażki.
Narodziny różnic
Dopiero w sześć lub siedem tygodni po zapłodnieniu mózg nienarodzonego jeszcze płodu zaczyna się kształtować wedle męskiego lub kobiecego wzorca.
Matka wnosi do komórki jajowej chromosom X, jeżeli w procesie zapłodnienia ojciec także wnosi chromosom X, zazwyczaj rezultatem będą narodziny dziecka płci żeńskiej. Jeżeli plemnik ojca zawiera chromosom Y, powinno się urodzić dziecko płci męskiej.
Niezależnie od genetycznej natury zarodka, płód ukształtuje się jako męski tylko wówczas, gdy obecne będą hormony męskie, a kształt żeński przyjmie jedynie w przypadku, gdy hormony męskie będą nieobecne.
Szczur ma wiele grzechów, ale odkupuje je jedną zaletą-pod różnymi względami jest idealnym materiałem do eksperymentów. Szczur ma podobnie jak my, geny, hormony i centralny system nerwowy, ale ma także w zanadrzu specjalna sztuczkę: jego mózg nie rozwija się, tak jak nasz, w łonie matki. Mózg szczura osiąga swój ostateczny kształt dopiero po narodzeniu. Układ komórek i struktura podwzgórza są u samic samców szczurów wyraźnie odmienne. Naukowcy dojrzeli odmienności w strukturze sieci komórek nerwowych w mózgu samców i samic. Wykryli różnice w długości niektórych połączeń komórek nerwowych, odmienny schemat odgałęzień, odmienne trasy, którymi substancje chemiczne (hormony) docierają do rozmaitych miejsc przeznaczenia w mózgu.
U pewnych gatunków ptaków śpiewających samce śpiewają, natomiast samice nie. Można wykazać, że zdolność do śpiewu zależy od występowania lub braku hormonu męskiego. Samice zięby i kanarka można skłonić do śpiewu, wstrzykując im hormon męski, testosteron.
Według psychologa kanadyjskiego Sandry Witleson, której zawdzięczamy najnowsze odkrycia w zakresie badań nad różnicami między płciami, ?mózg jest narządem płciowym?.
Istnieje precyzyjny dowód siły hormonów w określaniu płci mózgu i zachowania zwierząt. Doświadczenia pokazały, jak można wpływać na określone zachowania zwierzęcia, manipulując hormonami na rozmaitych etapach rozwoju jeszcze w okresie płodowym.
Naukowcy mogą obecnie zasadniczo zmieniać i na nowo determinować zachowanie małp wstrzykując ciężarnym matką hormon męski w okresie, kiedy ? podobnie jak u ludzi ? ustala się struktura mózgu ich potomstwa. Ich żeńskie potomstwo będzie się w rezultacie zachowywać w gwałtowny, męski sposób.
Świadectwa wskazują, że kształtowanie mózgu zgodnie z płcią następuje stopniowo: im większa ilość hormonu męskiego oddziała na płód, w tym większym stopniu człowiek dorosły będzie zachowywać się jak mężczyzna. Im mniejsza ilość hormonu męskiego, tym bardziej zachowanie kobiece człowieka dorosłego. Męski albo żeński charakter mózgu nie zależy od genów. Osobnik genetycznie męski może mieć umysł kobiecy i vice versa. Największe znaczenie na to, w jakim stopniu nasz embrionalny mózg poddany zostaje działaniu hormonu męskiego. Im mniejsza ilość tego hormonu, tym bardziej zachowany zostanie naturalny, kobiecy charakter umysłu.
Płeć w mózgu
?Tym, jacy jesteśmy, jak się zachowujemy, jak myślimy i czujemy, nie kieruje serce, lecz mózg?.
Psycholog Herbert Landsell odkrył, że uszkodzenie tych samych obszarów mózgu powoduje u kobiet i mężczyzn odmienne skutki. U kobiet zdolności językowe i przestrzenne kontrolowane są przez ośrodki w obu częściach mózgu, natomiast u mężczyzn każda z funkcji ma jedną określona lokalizację ? w prawej półkuli umiejętności przestrzenne, a w lewej językowe. Zarówno lewa, jak i prawa półkula kobiecego mózgu bierze udział w czynnościach werbalnych i wizualnych. Im bardziej mózg zbliżony jest do wzorca kobiecego, tym bardziej rozproszone są jego funkcje. Dowody na to przyniosły badania nad kobietami z zespołem Turnera. Stwierdzono tak, że mężczyźni, o których wiadomo, że w łonie matki otrzymali mniejszą niż przeciętnie ilość hormonu męskiego, odznaczają się kobiecym schematem rozmieszczenia funkcji w mózgu.
Mężczyzna z większą niż kobieta łatwością może, na przykład, jednocześnie mówić i odczytywać mapę, każda z tych czynności kontrolowana jest bowiem przez inna półkulę mózgową. U kobiet te same czynności kontrolowane są przez obszary w obu półkulach. Mogą one ze sobą kolidować i kobieta nie będzie w stanie jednocześnie równie dobrze mówić i odczytywać mapę. U kobiet reakcje emocjonalne obecne są w obu półkulach mózgowych. U mężczyzn funkcje emocjonalne skoncentrowane są w półkuli prawej.
Obraz, który się powoli wyłania, to obraz dwóch mózgów ? innego u samca, a innego u samicy naszego gatunku ? odmiennie zorganizowanych i mających odmienne układy połączeń nerwowych.
Odmienności dzieciństwa
Każda z płci ma właściwą sobie osobowość już w momencie narodzin. Wrodzone różnice w strukturze mózgu oznaczają, że od niemowlęctwa przez całe dzieciństwo drogi mężczyzny i kobiety rozchodzą się coraz bardziej. Nasze mózgi rozwijają się w sposób aktywny w reakcji na to co doświadczają. Musi istnieć w mózgu wrodzona odmienność, ukryta różnica, która powoduje, że dziewczynki i chłopcy widzą, odczuwają różne rzeczy w odmienny sposób i odmiennie na nie reagują. W pewnym sensie świat oznacza dla każdej płci co innego. Dziewczynki wcześniej uczą się mówić, ponieważ ich mózg jest do tego celu lepiej przystosowany i zorganizowany. Chłopcy chcą badać teren, przestrzeń i przedmioty, ponieważ ukształtowanie mózgu ukierunkowuje na te właśnie aspekty środowiska. Dziewczynki lubią mówić i słuchać. Ośrodek odpowiedzialny za słyszenie i naukę czytania ulokowany jest w lewej półkuli mózgowej, która u kobiet jest lepiej rozwinięta biologicznie i do której odwołują się one w swojej ?preferowanej strategii poznawczej?

Dojrzewanie Mózgu
Najważniejszym hormonem u chłopców jest testosteron ? ta sama substancja, która odpowiedzialna była za organizowanie ich rozwijających się mózgów według męskiego wzorca jeszcze w łonie matki. Testosteron, jako steryd anaboliczny, pomaga rozbudować ciało powiększając jego zdolność do gromadzenia wapnia, fosforu i innych pierwiastków niezbędnych do wzrostu i regeneracji mięśni i kości. Główne hormony żeńskie to estrogen i progesteron. Rozkładają one białka i tłuszcze zaczerpnięte z pokarmu i kontrolują dystrybucję tłuszczów w organizmie. Najbardziej oczywistą różnicą między chłopcami a dziewczynkami jest męska agresywność. Jej przyczyny mają w przeważającej części charakter biologiczny, a nie społeczny. Złość i łagodność, agresywność i skłonność do kompromisu, uspołecznienie i indywidualizm, dominacja i uległość, posłuszeństwo i obstawienie przy własnym zdaniu ? wszystkie te cechy razem wzięte stanowią znaczną część tego, co określa się mianem osobowości. I w każdym z tych aspektów osobowości zaobserwowano wyraźnie, wymierne różnice między chłopcami i dziewczynkami, kobietami i mężczyznami ? różnice, o których wiadomo, że mają podłoże w układzie połączeń nerwowych mózgu.

Różnice uzdolnień
Okres dojrzewania gwałtownie różnicuje zachowania i postawy społeczne dziewcząt i chłopców. Oddziaływanie hormonów odgrywa tez rolę w ujawnieniu się różnic w ich uzdolnieniach i możliwościach umysłowych. Wiemy, że chemia w znacznym stopniu decyduje o strukturze mózgu i rozmieszczaniu w nim jego funkcji.
Najbardziej dramatyczna różnica, która daje o sobie znać w latach poprzedzających okres dojrzewania, to różnica w uzdolnieniach naukowych i matematycznych. Naukowo określa się to jako ?zdolności wzrokowo-przestrzenne?. Jak wiemy, zajmujący się tym obszar męskiego mózgu jest całkowicie i wyłącznie poświęcony tej funkcji, w znacznie większym stopniu niż u kobiet. Chociaż dziewczynki uczą się liczyć wcześniej niż chłopcy ? zresztą w większości rzeczy uczą się w młodszym wieku ? chłopcy szybko wskazują przewagę w rozumowaniu matematycznym. Wcześniejsza kobieca przewaga w matematyce zaczyna znikać, w miarę jak natura matematyki przekształca się z rachunków w teorię. Johns Hopkins University od roku 1972 prowadzi w Bostonie poszukiwania talentów wśród dzieci uzdolnionych. Uczestniczyły w nich tysiące dzieci w wieku od 11 do 13 lat, które uzyskały 3% najlepszych wyników albo w werbalnych testach IQ, albo w testach uzdolnień matematycznych.
W matematycznej części testów chłopcy osiągali znacząco lepsze wyniki, a proporcja chłopców do dziewcząt wśród odnoszących sukces wzrasta wraz z poziomem trudności. Przy wyniku od 420 punktów w górę (spośród możliwych 800) chłopcy bija dziewczynki w stosunku 1,5:1. Przy wyniku od 500 w górę stosunek ten wynosi ponad 2:1. Przy 600 lub więcej przekracza 4:1. A przy najwyższych od 700 w górę proporcja ta osiąga 13:1. Różnica miedzy płciami staje się jeszcze wyraźniejsza z wiekiem. Hormon męski potęguje umiejętności wzrokowo ? przestrzenne, hormony żeńskie osłabiają je. Tak więc różnice w matematyce stają się wyraźniejsze, kiedy chłopcy osiągają pełną dojrzałość ? parę lat później niż dziewczęta.
Badano hipotezę, że chłopcy lepiej dają sobie radę z rozumowaniem matematycznym, a dziewczynki z prostymi rachunkami, stwierdzono, że różnicę w umiejętnościach pojawia się zanim chłopców i dziewczęta kieruje się do klas profilowanych. Rozważano również możliwość, że nauczyciele matematyki są przeważnie płci męskiej, to język nauczania matematyki i atmosfera, w jakiej się to odbywa, staje się wnioskiem dla dziewczyn, iż matematyka to ?nie ich rzecz?. Jednak nie może, z założenia być prawdą w odniesieniu do dziewcząt mających w tej dziedzinie osiągnięcia, bo dokonały one świadomego i przemyślanego wyboru właśnie matematyki ? w której chłopcy uzyskują nad nimi przygniatającą przewagę. Oczywiście, uprzedzenia społeczne mogą wzmacniać naturalne słabości i przewagi, choć trudno nam uwierzyć, by rodzice tych uzdolnionych matematycznie dziewczynek uczyli je akceptować niższość swojej płci. Jeszcze jednak trudniej zaprzeczyć, że mózg męski, mającą prawą półkulę specjalnie uformowana i przeznaczoną do najszerzej pojętych funkcji przestrzennych ( w tym przypadku do rozumowania w kategoriach matematyki wyższej), wykorzystuje tę swoją z natury mocna stronę.
Co zaskakuje wiele z tych dzieci nie uczyło się jeszcze algebry formalnej. Rozwiązują one zadania za pomocą intuicyjnych narzędzi algebraicznych ? można by to nazwać matematyką wyobraźni. Większość chłopców ma wobec matematyki postawę, która u dziewcząt prawie nie występuje. Potrafią oni dostrzegać i myśleć za pomocą pojęć i modeli, odnajdując abstrakcyjne związki pomiędzy różnymi działami poznawanej wiedzy i wiążąc je ze sobą. Dziewczęta częściej traktują każdy omawiany dział matematyki jako odrębna całość, opanowują go i wtedy przechodzą do następnego. Różnice znacznie się zmniejszą w przypadku wyraźnie wydzielonych działów matematyki, a także rozwiązywaniu konkretnych zadań ( w algebrze i ściśle rachunkowych fragmentach matematyki)
Badania nad człowiekiem sugerują, że dziewczynki, u których poziom estrogenu jest najwyższy, wydają się słabsze intelektualnie, podczas gdy dziewczęta z wysokim poziomem hormonu męskiego osiągają zazwyczaj we wszystkich dyscyplinach akademickich wyniki lepsze od przeciętnej kobiety. Chłopakowate dziewczyny wyjątkowo dobrze radzą sobie z orientacją przestrzenna ? tradycyjnie dziedziną męskiej przewagi. I coraz więcej zwolenników zdobywa przekonanie, że dziewczęta z męskimi cechami charakteru ? takimi jak agresywność, niezależność, wiara we własne siły i pewność siebie ? często osiągają większe sukcesy w nauce niż przeciętna dla ich płci.
Testosteron zapewnia mężczyznom szczególna przewagę przez to, koncentruje i pobudza mózg, który już ze względu na sama swoja strukturę zdolny jest do większego skupienia. Trzeba pamiętać, że mózg męski jest bardziej uporządkowany, a każda funkcja ma w nim swoje określone miejsce. Zdolność kobiet do koncentracji i efektywności intelektualnej waha się, jak się wydaje, wraz z cyklem menstruacyjnym, ponieważ wysoki poziom estrogenu wyraźnie przytłumia te zdolności. Z pewnością u dziewcząt miedzy 11 a 15 rokiem życia, kiedy stężenie hormonu męskiego jest bardzo wysokie, umiejętności te zaczynają maleć, podczas gdy u chłopców właśnie wtedy wzrastają.
W okresie dojrzewania w pełni ujawniają się wszystkie różnice między mózgiem męskim a kobiecym ? różnice w zachowaniu, emocjach, ambicjach, agresywności, umiejętnościach i zdolnościach.

Serca i umysły
Jak widzieliśmy, płcie rodzą się odmiennie uformowanymi mózgami. Myślą na różny sposób, różne są ich mocne strony, różne skale wartości, różne strategie wobec życia. Te skłonności mózgu są wzmacniane i doskonalone przez całe życie, szczególnie zaś gdy zostaną pobudzone przez wpływ hormonów w okresie dojrzewania. Prawa półkula mózgu kobiecego kontroluje emocje, jest lepiej niż u mężczyzn połączona z półkulą lewą, kontrolującą ekspresję słowną. Innymi słowy, intuicja jest u niej w lepszym kontakcie z umiejętnościami komunikacyjnymi.
Mężczyzna i kobieta w pracy.
Niektórzy utrzymują, że ponieważ płcie są identyczne, identyczna edukacja nieuchronnie doprowadzi do równości osiągnięć. Przy najlepszej w świecie woli, kobiety i mężczyźni, jeśli mają wybór, nie wybierają tych samych przedmiotów w szkole, mają lepsze lub gorsze wyniki w poszczególnych przedmiotach w zależności od swojej płci i nawet wtedy, kiedy odnoszą takie same sukcesy na studiach, nie zawsze zachowują ten sam pęd w dążeniu do sukcesu w pracy.
Kobiety są bardziej zainteresowane działaniami interpersonalnymi, a mężczyźni wolą działania bezosobowe i wyraźnie określone. W Wielkiej Brytanii zarobki kobiet uparcie trzymają się 2/3 zarobków mężczyzn, różnica okazuje się ?zadziwiająco trudna do zmniejszenia?. Wydaje się, że przepisy prawne dotyczące równych płac miały ?niewielki wpływ na różnice w stawce godzinowej?. W Stanach Zjednoczonych ?kobiety na wszystkich szczeblach zarabiają mniej ? znacznie mniej ? niż mężczyźni?. Nawet na sztych hierarchii wielkiego biznesu znakomita, osiągająca sukcesy kobieta często otrzymuje niższą płace niż jej męski odpowiednik.
Dlaczego mimo takich samych możliwości edukacyjnych, a nawet w tych przypadkach, kiedy kobiety i mężczyźni osiągają identyczne wyniki w nauce, tak rzadko jest równość osiągnięć?
Wiele kobiet musi wykonywać dwie prace ? jedna w domu, opiekując się dziećmi, drugą w świecie pracy płatnej. Jest to niewątpliwie przyczyna istotna. Ale jest i inna: praca, sukces i ambicja po prostu znaczą co innego dla każdej z płci.Jakie może być inne wyjaśnienie? Prawdopodobne są dwa: pierwsze ? że świat akademicki jest niepoprawnie seksistowski (i tak zapewne jest ), drugie- że kobiety nie akceptują tej samej definicji klasycznego sukcesu co mężczyźni.
Brytyjska pionierka badań nad różnicami między płciami, Corinne Hutt, wybrała drugie wyjaśnienie. ?naukowcy odmiennej płci ? pisze ? inaczej pojmują swoja tożsamość zawodową. Mężczyznom zależy bardziej na prestiżu naukowym i władzy w ramach instytucji, kobietom ? na rozwoju studentów, sprzyjaniu rozwojowi wiedzy i działaniu w służbie instytucji?. Jak wynika z innego opracowania, kobiety ? nauczyciele akademiccy postrzegają swoją pracę bardziej w kategoriach nauczania i prestiżu instytucji, natomiast mężczyźni nastawieni są bardziej na badania naukowe i publikacje, te dziedziny działalności uniwersyteckiej, w których zdobyć można laury. U kobiet sukces zawodowy stapia się zazwyczaj z poczuciem sukcesu osobistego. Określenie ?jestem najszczęśliwszy/a, kiedy uda mi się coś, co także innych ludzi uczyni szczęśliwymi? poparło 50% kobiet, ale jedynie 15% mężczyzn. W całym życiu zawodowym różnice między płciami odbijają różnice w skłonnościach ich umysłów. Kobiety skłaniają się ku pracy, która przynosi satysfakcję w wymiarze społecznym i osobistym, podobnie jak są one bardziej zainteresowane ludźmi od najwcześniejszych godzin życia. Mężczyźni, także z przyczyn biologicznie zdeterminowanych, zainteresowani są sferami rzeczy i władzy. Kobiety mogą w niektórych zawodach lub dziedzinach przeważać pod względem liczbowym, ponieważ zajęcia te odpowiadają ich preferencjom. Ale jeśli w dziedzinę tę wkroczą mężczyźni, zażądają oni nieproporcjonalnie dużej władzy i osiągną ją.
?Kobiety nieodmiennie postrzegają świat w kategoriach interpersonalnych i personalizują świat obiektywny, co obce jest mężczyznom. Mimo osiągnięć zawodowych skłonne są same siebie cenić tylko tyle, ile cenią je ci, które one kochają i szanują.?
Natomiast skłonności mózgu dorosłego mężczyzny wyrażają się w silnej motywacji, współzawodnictwie, koncentracji nad jednym celem, podejmowaniu ryzyka, agresji, zainteresowaniu dominacją, hierarchią i sprawami władzy, w ciągłym mierzeniu i porównywaniu sukcesu, obsesji wygrywania ? cechy te stwierdzono już u dorastającego młodzieńca.
Różnica w podejściu do problemu czy do decyzji stanowi część ogólnej róznicy między procesami myślowymi obu płci. Mężczyźni są częściej bardziej analityczni, wydobywają to, co najistotniejsze, spośród przypadkowych szczegółów. Kobiety odbierają pełniejszy obraz.

Podsumowanie
?Wiele z powszechnie uznawanych różnic między płciami co do ich roli, temperamentu, nie mówiąc już o statusie, ma naprawdę podstawy bardziej kulturowe niż biologiczne?

Kliknij -> Rejestracja <- by się zarejestrować i mieć pełny dostęp do Forum.

[Obrazek: baner.gif]

[Obrazek: userbar.gif]
13-09-2010 06:40
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
wiedźma Offline
Początkujący
*

Liczba postów: 147
Dołączył: Sep 2010
Reputacja: 1
Punkty: 40.30siupki

płeć : Kobieta
Miejscowość : Świnoujście


dodajdo.com

Post: #3
RE: Różnice między kobietami i facetami
Aleś po bandzie poleciał, post jak Trylogia Big Grin

Wczytywanie sygnatury w toku...

[Obrazek: userbar.gif]
13-09-2010 09:32
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Izygard Offline
Użytkownik
*

Liczba postów: 363
Dołączył: Sep 2010
Reputacja: 0
Punkty: 1,889.39siupki

płeć : Mężczyzna
Miejscowość : Brzeg


dodajdo.com

Post: #4
RE: Różnice między kobietami i facetami
hehe Big Grin no wiesz jak jest Big Grin ale czy kulturowe różnice czy inne heh no cóż macie coś co my chcemy a my mamy coś co wy nie koniecznie musicie tak chcieć to co my tak często chcemy Big Grin

Kliknij -> Rejestracja <- by się zarejestrować i mieć pełny dostęp do Forum.

[Obrazek: baner.gif]

[Obrazek: userbar.gif]
13-09-2010 09:54
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Szyszka Offline
Początkujący
*

Liczba postów: 102
Dołączył: Sep 2010
Reputacja: 0
Punkty: 91.25siupki

płeć : Kobieta
Miejscowość :


dodajdo.com

Post: #5
RE: Różnice między kobietami i facetami
ło matko, ludzi mi z tematu popłoszysz Tongue

różnice między kobiecością i męskością mózgu faktycznie wynikają ZARÓWNO z życia płodowego jak i uwarunkowań kulturowych. To wiedzą wszyscy, a przynajmniej powinni. Książka, którą cytujesz, powołuje sie na stare badania. Na przykład pomija fakt, że kobiety sobie świetnie radzą z problememi matematycznymi, teoriami fizycznymi i logicznymi, kiedy podane są im one na zasadzie analogii społecznych czy zastosowania praktycznego, że kobiety inaczej postrzegają czas, co powoduje, że źle rozkładają potencjał umysłowy na zadania wymagające operowania na symbolach abstrakcyjnych (i inaczej wychodzą na testach). Książka zakłada, że jak sie rodzimy, to koniec, nasz mózg będzie już inaczej reagował i kropka.

Za "płeć" mózgu odpowiada tzw. ciało migdalowate i owszem, ono determinuje emocjonalność osobnika, ale nie wpływa na takie czynniki jak liczba połączeń miedzykulturowych. Autorzy zdaja się sugerować, że podanie hormonu męskiego płodowi wytworzy męski typ mózgu, co niekoniecznie jest prawdą, bo hormon wpływa głównie na ciało migdałowate. Trzeba go naprawdę dużo, żeby zmienił całą strukturę mózgu, a to świadczy przede wszystkim o kosmicznie zaburzonym ciele matki, a co za tym idzie - za zaburzonym genotypem dziecka Smile

Osławiona "płeć" mózgu ma niewielkie znaczenie - powiększone ciało migdałowate nie wpłynie na to, czy dziewczynka będzie lepiej umiała matematykę, tylko na to, że łatwiej będzie się jej skupić, będzie miała lepszą kontrolę nad emocjami i będzie wybierać raczej "męskie" sposoby aktywności. Raczej. Posiadać będzie jednak te aspekty kobiecego mózgu jak wielopołączeniowość międzypółkulowa (czyli pokazane w filmiku "wszystko połączone z wszystkim"). Z kolei facet o nawet o najbardziej "kobiecym" ciele migdałowatym nadal będzie myślał "pudełkami", tylko będzie bardziej emocjonalny.

Osławiona "płciowość" mózgu nie wpływa natomiast na to, jak kobiety i mężczyźni reagują na stres. U mężczyzn aktywizuje się ciało migdałowate i kora mózgowa, u kobiet - układ limbiczny.

Mózgi kobiet i mężczyzn się różnią, ale różni się też całe ich ciało, a uwierz mi, taki cykl miesięczny to jest zabawa z hormonami, której żaden mężczyzna by nie chciał. Z kolei kobieta nigdy nie pozna jak to jest, kiedy testosteron nabrzmiewa to i owo Tongue

A pisze to, by uświadomić, że książka sprzed dobrych 10 lat może i jest ciekawa i odkrywczo napisana, jednak ma w sobie sporo przekonań "z myszką", które mogą zaszkodzić i - przede wszystkim - jest popularnonaukowa, a więc napisana po to, by wciągnąć czytelnika, a nie by go czegoś nauczyć. A ja mam alergię na tego typu książki. Za dużo dyskusji z ludźmi, którzy je przeczytali, chyba.


PS. A dziewczynki ucza się mówić szybciej nie dlatego, że ich mózg lepiej jest do tego przystosowany, ale dlatego, że są spokojniejsze, bo ich ciało migdałowate lepiej sobie radzi z napięciem fizycznym, co powoduje, żę rodzice częściej do nich mówią ;P chłopcy eksplorują przestrzeń bo mają dużo napięcia, którego nie potrafią okiełznać, dlatego rodzice mniej do nich mówią. Badania najnowsze wykazują, że nie płeć, ale umiejętność komunikatywna rodziców wpływa na szybkość uczenia się języka u dzieci Tongue

[Obrazek: userbar.gif]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-09-2010 11:53 przez Szyszka.)
13-09-2010 11:44
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Izygard Offline
Użytkownik
*

Liczba postów: 363
Dołączył: Sep 2010
Reputacja: 0
Punkty: 1,889.39siupki

płeć : Mężczyzna
Miejscowość : Brzeg


dodajdo.com

Post: #6
RE: Różnice między kobietami i facetami
nie no nie powinienem nikogo wystraszyć chyba Smile

Kliknij -> Rejestracja <- by się zarejestrować i mieć pełny dostęp do Forum.

[Obrazek: baner.gif]

[Obrazek: userbar.gif]
13-09-2010 12:03
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Szyszka Offline
Początkujący
*

Liczba postów: 102
Dołączył: Sep 2010
Reputacja: 0
Punkty: 91.25siupki

płeć : Kobieta
Miejscowość :


dodajdo.com

Post: #7
RE: Różnice między kobietami i facetami
tak w ogóle to facet jest świetny - aż żałuję, że w Polsce nie ma takich charyzmatycznych sympatycznych ludzi, którzy by mówili mądre rzeczy...

W innym filmiku doradza jak sprawić, żeby mąż WRESZCIE zrobił rzeczy, o które się go poprosi Tongue niestety nie ma napisów, więc nie wiem, czy wrzucić...

[Obrazek: userbar.gif]
15-09-2010 14:53
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Izygard Offline
Użytkownik
*

Liczba postów: 363
Dołączył: Sep 2010
Reputacja: 0
Punkty: 1,889.39siupki

płeć : Mężczyzna
Miejscowość : Brzeg


dodajdo.com

Post: #8
RE: Różnice między kobietami i facetami
a wrzucaj Smile

a co do pierwszej części postu to nie znasz mnie Big Grin

Kliknij -> Rejestracja <- by się zarejestrować i mieć pełny dostęp do Forum.

[Obrazek: baner.gif]

[Obrazek: userbar.gif]
15-09-2010 15:37
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Szyszka Offline
Początkujący
*

Liczba postów: 102
Dołączył: Sep 2010
Reputacja: 0
Punkty: 91.25siupki

płeć : Kobieta
Miejscowość :


dodajdo.com

Post: #9
RE: Różnice między kobietami i facetami
Izgardzie, a prowadzisz takie warsztaty dla małżeństw? Tongue chętnie Ci podeślę parę znajomych Big Grin

Oto filmik, w którym kobietom radzimy, jak zmusić faceta do zrobienia w końcu rzeczy, o którą się go prosiło Big Grin[Obrazek: userbar.gif]
16-09-2010 09:19
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
wiedźma Offline
Początkujący
*

Liczba postów: 147
Dołączył: Sep 2010
Reputacja: 1
Punkty: 40.30siupki

płeć : Kobieta
Miejscowość : Świnoujście


dodajdo.com

Post: #10
RE: Różnice między kobietami i facetami
Trzeba facetowi przyznać, że robi wrażenie! I ma mnóstwo racji, istotnie szkoda że u nas takich nie ma... Wink

Wczytywanie sygnatury w toku...

[Obrazek: userbar.gif]
16-09-2010 18:19
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Jupik Offline
Początkujący
*

Liczba postów: 59
Dołączył: Sep 2010
Reputacja: 0
Punkty: 218.25siupki

płeć : Kobieta
Miejscowość :


dodajdo.com

Post: #11
RE: Różnice między kobietami i facetami
dzięki Szyszka za rozprawienie z Płcią mózguSmile kiedyś na studiach podniecali sie wszyscy u nas tą ksiązką , jeden prof. od kryminalistyki szczególnie, a tak naprawdę fajne tam jest pierwsze 20 stron - o zaburzeniach hormonalnych etc, a reszta to potem taki lekki psychologiczny new age...
filmik czaderskiSmile
na NLP na którym kiedyś byłam - tłumaczyli jak zaprogramować faceta żeby robił to co chemy poprzez grę skojarzeń i odruchów bezwarunkowych......
- do tej pory nie wypróbowałamWink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-09-2010 22:08 przez Jupik.)
16-09-2010 21:59
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Szyszka Offline
Początkujący
*

Liczba postów: 102
Dołączył: Sep 2010
Reputacja: 0
Punkty: 91.25siupki

płeć : Kobieta
Miejscowość :


dodajdo.com

Post: #12
RE: Różnice między kobietami i facetami
moja koleżanka ze studiów głęboko wierzy w NLP, jest trenerem i jakieś cuda wyprawia podobno. Mam nadzieję, że nie na mnie Tongue

Wiesz, Jupiku, moje studia upłynęły właśnie pod znakiem rozprawiania się z tekstami popularnonaukowymi i rzeczowymi. Miały nas przede wszystkim nauczyć sceptycyzmu w stosunku do "prawd objawionych" i dzięki rewelacyjnej kadrze udalo się osiągnąć przynajmniej tyle, że większość z nas w psychologię średnio wierzy Tongue znaczy - wierzy głęboko, ale jej nie ufa na tyle, żeby była rozwiązaniem na wszystko.
Ech, rozprawa z "Płcią mózgu", z "Inteligencją emocjonalną" Golemana z "Atrakcyjnością wzajemną" Nęcki... ech, to były czasy... Tak, nie wierzę, w cos takiego, jak inteligencja emocjonalna. Owszem, coś takiego istnieje, ale nie jest odrębną całością, tylko cześcią szerszego aspektu, który nazywa się kompetencjami społecznymi i atrybucji, które z kolei należą do procesów poznawczych... które wchodzą w skład tzw. narzędzi inteligencji. Kropka ;P

[Obrazek: userbar.gif]
18-09-2010 08:34
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Jupik Offline
Początkujący
*

Liczba postów: 59
Dołączył: Sep 2010
Reputacja: 0
Punkty: 218.25siupki

płeć : Kobieta
Miejscowość :


dodajdo.com

Post: #13
RE: Różnice między kobietami i facetami
O kurcze, ciekawe czy ta Twoja koleżanka też wywraca ból na lewą stronę?
a wracając do tematu... widzisz u mnie na studiach psychologii było mało właściwie w ogóle jej nie było, dlatego niektórzy prof. jak już zahaczali o ten temat to ludzie walili do nich drzwiami i oknami na wykłady, szczególnie jeden pan od psychologii kryminalistycznej był okupowanySmile ale zdarzało mu sie przemycać właśnie takie rzeczy jak Płeć mózgu, albo Zbrodnia rodzi się w mózgu - a na wykładach to chwytało jak świeże bułeczki...bo było czymś innym w tym ciągłym suchym prawniczym bełkocie którym nas karmiono całymi dniami:)odleciałam później w klimaty psychiatryczne mocno, szczególnie psychiatrii transkulturowej przy okazji magisterki- Psychologia religii Jankowskiego ,Czarownicy i psychiatrzy właśnie którzy wciąż są dla mnie odkryciem i nie wiem czy ktoś jeszcze potrafi mnie tak zaskoczyć jak Torrey wówczas,gdzieś też Podróż na Wschód Junga i te wszystkie psychologie i alchemie , a potem już była psychopatologia sama i opiniowanie sądowopsychiatryczne i podręcznikowe zagadnienia. dlatego jak czytam Sandrę Ray albo inne takie to gdzieś mi sie wszytsko jeżySmile
18-09-2010 16:26
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Szyszka Offline
Początkujący
*

Liczba postów: 102
Dołączył: Sep 2010
Reputacja: 0
Punkty: 91.25siupki

płeć : Kobieta
Miejscowość :


dodajdo.com

Post: #14
RE: Różnice między kobietami i facetami
proponuję Ci zatem książkę "Mężczyzna, który pomulił swoją żonę z kapeluszem" - świetne studium przypadku Smile

[Obrazek: userbar.gif]
19-09-2010 00:52
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Jupik Offline
Początkujący
*

Liczba postów: 59
Dołączył: Sep 2010
Reputacja: 0
Punkty: 218.25siupki

płeć : Kobieta
Miejscowość :


dodajdo.com

Post: #15
RE: Różnice między kobietami i facetami
czym prędzej więc pomknę po nią jutro do biblioteki- brakuje mi czegoś do pociągu:)dzięki!
19-09-2010 21:03
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
slapstick Offline
Debiutant
*

Liczba postów: 37
Dołączył: Sep 2010
Reputacja: 0
Punkty: 44.00siupki

płeć : Inna
Miejscowość :


dodajdo.com

Post: #16
RE: Różnice między kobietami i facetami
Temat jest naprawdę ciekawy. Polecam książkę Wojciszkę - psychologia miłości. Poważna pozycja. Można się zdołować, ponieważ wojciszke podaje szereg wyników badań odnośnie związków, kobiet, mężczyzn itp.

[Obrazek: userbar.gif]
21-09-2010 12:01
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Szyszka Offline
Początkujący
*

Liczba postów: 102
Dołączył: Sep 2010
Reputacja: 0
Punkty: 91.25siupki

płeć : Kobieta
Miejscowość :


dodajdo.com

Post: #17
RE: Różnice między kobietami i facetami
Psychologia miłości to ksiązka, która mi się śniła po nocach w najgorszych koszmarach, bo miałam z niej egzamin u przerażajaco wymagającego profesora Big Grin ale ksiazka zaiste piękna, podobał mi się fragment o "paradygmacie przypalonych kartofli" - ten, którego użyłam w temacie o kobiecych fochach Big Grin

[Obrazek: userbar.gif]
24-09-2010 09:24
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
namaxa Offline
Debiutant
*

Liczba postów: 32
Dołączył: Aug 2013
Reputacja: 0
Punkty: 873.47siupki

płeć :
Miejscowość :


dodajdo.com

Post: #18
RE: Różnice między kobietami i facetami
Facet musi się starać! dbać o kobietę jak i o siebie, powinien się ładnie ubrać a nie chodzić w obdartych koszulkach, w internecie można znaleźć dużo ciekawych ciuchów w przystępnych cenach na przykład http://www.megakoszulki.pl/ , ale wiadomo to kobiety mają nosa do szukania okazjiSmile bez nas panowie by się zgubiliSmile
13-02-2014 17:52
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
smooth Offline
Przyjaciel
*

Liczba postów: 598
Dołączył: Feb 2015
Reputacja: 0
Punkty: 6,523.00siupki

płeć :
Miejscowość :


dodajdo.com

Post: #19
RE: Różnice między kobietami i facetami
Musi się starać i wiedzieć jak odzyskać dziewczynę po rozstaniu, gdy popełni błąd, ale trzeba chcieć.
13-02-2015 15:23
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
kleryk Offline
Debiutant
*

Liczba postów: 40
Dołączył: Dec 2017
Reputacja: 0
Punkty: 659.87siupki

płeć :
Miejscowość :


dodajdo.com

Post: #20
RE: Różnice między kobietami i facetami
Facet w dzisiejszych czasach musi mieć jedynie kasę i dziewczyny będzie brać garściami. Sory, ale taki mamy klimat. Po co komu romantyzm, miłość jak z powieści Harlequina. Wszystko staje się przedmiotowe i wyższe uczucia odeszły na bardzo daleki plan. Faceci zabiegani nie mają czasu na podchody do wybranki, biorą albo szukają co jest do wzięcia. Zastanowiła mnie popularność seks telefonów, niby taki stary sposób a jednak jaki popularny. Na stronie :
http://sex-rozmowa.com.pl/
seks jest dostępny 24 na dobę, przy odrobinie wyobraźni partnerkę będziesz miał jaką chcesz, do końca pozostajesz anonimowy i ze spokojem oddajesz się najbardziej wyuzdanym rozkoszom.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-01-2018 11:17 przez kleryk.)
09-01-2018 15:28
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Czy różnica 5 lat między dziewczyną a chłopakiem to dużo? 80tiobammi 0 547 02-06-2017 10:08
Ostatni post: 80tiobammi

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gościWróć do góryWróć do forów